Teeme võimatu võimalikuks.

Bloomberg´i kogutud andmetel on viimase 35 aasta jooksul kogu maailmas ainult 1% fondidest edestanud S&P 500 indeksit pikaajaliselt ning 99% fondidest on pidevalt indeksile alla jäänud. Kuid ka eelmainitud 1% fondidest on keskmiselt S&P 500 indeksit edestanud kuni 2% ja seda mitte igal aastal. Meie eesmärk on igal aastal edestada S&P 500 indeksit ja pakkuda oma klientidele parimat tootlust.

Meie Benchmark on S&P 500 indeks, mis on maailma aktsiaturgudel populaarseim investeerimise instrument ja läbi aegade olnud kõige kindlama pikaajalise tootlusega instrument. Selle pikaajaliselt edestamist peetakse rahvusvahelistel finantsturgudel võimatuks ülesandeks, mida suudavad saavutada vaid vähesed. Meie meeskond annab endast parima, et teha oma klientide jaoks võimatu võimalikuks.

+6,42%

Keskmiselt edestanud
aastas S&P 500 indeksit

+17,72%

Oleme edestanud
S&P 500 indeksit

2022

1. jaanuar sai KRR
Fund Alpha alguse

Andmed seisuga 31. märts 2024

Fondist

Mis on Alpha?

Alphat nimetatakse finantsturgudel paremini toimivuse mõõdupuuks, mis tähendab, et alpha on erinevus selle vahel, mida vara on tootnud võrreldes võrdluses oleva indeksiga. Näiteks, kui aktsiafond teenis 12% ja S&P 500 10%, oleks aktsiafondil alpha 2% punkti.

S&P 500 indeks

S&P 500 on börsiindeks, mille moodustavad USA börsidel kauplevad 500 suurima börsiettevõtte aktsiad. S&P on lühend indeksi looja ja haldaja, krediidireitingu ettevõtte Standard & Poor’si nimest. See on rahvusvaheliselt kasutusele võetud aktsiafondide ja börside benchmark. 

Ajalugu

Bill Miller hoiab rekordit, kes on suutnud kõige pikemaajaliselt edestada S&P 500 indeksit järjest. 1991-2005 aastani lõi tema juhitud Legg Masoni fond 15 aastat järjest S&P 500 indeksit ning ta lõi seda keskmiselt aastas +2,4%. Kasvatades enda fondi 5 mln USD pealt 60 bln USD peale.

Fondijuht

Tootlus

Andmed seisuga: 31. märts 2024.  *Osaku puhasväärtus, millest on maha arvutatud igakuine haldus- ja edukustasu.

Kontakt

KRR Partners AS

Tehnika 55

Tallinn Eesti

+372 679 7717

Mart Schults

Esindus

KRR Partners

HardturmS. 161

8005 Zürich

Šveits

Valuutad

Euro 

USA Dollar 

Väärtused

Läbipaistvus

Korrektsus

Paindlikkus

Likviidsus

©2024 KRR Funds. E-mail: info@krrpartners.com